วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การอบรมอาสาปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวงจัดการอบรมทบทวนความรู้วิชาการด้านปสุสัตว์และเทคนิคการพูดประชาสัมพันธ์ ให้แก่อาสาเป็นการเพิ่มเติม เพื่อบูรณาการกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านชุมชน

กำลังก่อสร้างบ้านอยู่ครับ อ่านข้อคิดจากปู่เย็นไปก่อนนะครับ